Marže a páka

8 tříd aktiv - 10 obchodních platforem - přes 1000 instrumentů
Obchodujte forex, kryptoměny, jednotlivé akcie, komodity, drahé kovy, energie a akciové indexy u XM.

Flexibilní páka od 1:1 do 1000:1

Klienti XM mají možnost obchodovat pomocí stejných požadavků na marži a páky od 1:1 do 1000:1.

Požadavky na marži a páka u XM jsou založeny na celkovém kapitálu na vašem účtu (účtech), jak je popsáno níže:

Páka Celkový kapitál
1:1 až 1:1000 5 $ - 20.000 $
1:1 až 1:200 20.001 $ - 100.000 $
1:1 až 1:100 100.001 $ a více

O marži

Marže je částka zajištění ke krytí všech úvěrových rizik vzniklých v průběhu obchodních operací.

Marže se vyjadřuje jako procento velikosti pozice (např. 5 % nebo 1 %) a jediným skutečným důvodem, proč mít na obchodním účtu finanční prostředky, je zajištění dostatečné marže. Při 1 % marži bude například pozice ve výši 1.000.000 $ vyžadovat vklad 10.000 $.

U forexu, zlata a stříbra lze otevřít pozice v případě, kdy je požadavek na marži pro nové pozice stejný nebo nižší než volná marže na účtu. Při zajištění lze pozice otevřít i v případě, kdy je úroveň marže nižší než 100 %, protože požadavek na marži pro zajištěné pozice je nula.

U všech ostatních instrumentů lze otevřít pozice v případě, kdy je požadavek na marži pro nové pozice stejný nebo nižší než volná marže na účtu. Při zajištění se požadavek na marži pro zajištěnou pozici rovná 50 %. Nové zajištěné pozice lze otevřít, pokud budou konečné požadavky na marži stejné nebo nižší než celkový kapitál na účtu.

Dynamická marže kryptoměn

U XM je páka u kryptoměnových CFD dynamická a automaticky se přizpůsobuje na základě objemu obchodů s jednotlivými instrumenty. S rostoucím objemem obchodů na jeden instrument se tak zvyšuje i procento marže, což je relevantní pro dynamickou hodnotu páky každého instrumentu.

Je také důležité si uvědomit, že výpočty marží se provádějí pro každý obchodovaný instrument. Pokud má tedy klient otevřené pozice na více instrumentech, marže se počítá pro každý z nich zvlášť.

Na příkladech níže si můžete prohlédnout, jak se počítá dynamická marže. Upozorňujeme, že hodnoty v tabulkách slouží pouze pro ilustraci a neměly by být používány pro provádění obchodních výpočtů.

Příklady:

Loty Procento dynamické marže Páka
0 - 6 0.4% 1:250
6 - 13 2% 1:50
13+ 100% 1:1

Příklad č. 1: Client zobchoduje 3 loty BTCUSD za otevírací cenu 50.000 USD se základní měnovou účtu USD.

Loty Procento dynamické marže Aktuální použitá marže
3 0.4% Loty * velikost kontraktu * otevírací cena * procento marže = 3 * 1 * 50.000 * 0,4 % = 600 USD
Celková marže = 600 USD

Příklad č. 2: Client zobchoduje 8 lotů BTCUSD za otevírací cenu 50.000 USD se základní měnovou účtu USD.

Loty Procento dynamické marže Aktuální použitá marže
6 0.4% Loty * velikost kontraktu * otevírací cena * procento marže = 6 * 1 * 50.000 * 0,4 % = 1.200 USD
2 2% Loty * velikost kontraktu * otevírací cena * procento marže = 2 * 1 * 50.000 * 2 % = 2.000 USD
Celková marže = 3.200 USD

Příklad č. 3: Client zobchoduje 15 lotů BTCUSD za otevírací cenu 50.000 USD se základní měnovou účtu USD.

Loty Procento dynamické marže Aktuální použitá marže
6 0.4% Loty * velikost kontraktu * otevírací cena * procento marže = 6 * 1 * 50.000 * 0,4 % = 1.200 USD
7 2% Loty * velikost kontraktu * otevírací cena * procento marže = 7 * 1 * 50.000 * 2 % = 7.000 USD
2 100% Loty * velikost kontraktu * otevírací cena * procento marže = 2 * 1 * 50.000 * 100 % = 100.000 USD
Celková marže = 108.200 USD

V případech, kdy je páka na účtu nižší než hodnota páky obchodovaného instrumentu, se páka sníží na hodnotu páky na účtu.

Na příkladech níže si můžete prohlédnout, jak se počítá dynamická marže a jak se omezuje se podle páky na účtu. Upozorňujeme, že hodnoty v tabulkách slouží pouze pro ilustraci a neměly by být používány pro provádění obchodních výpočtů.

Příklady:

BTCUSD

Loty Procento dynamické marže Páka Páka na účtu Použitá páka Použité procento dynamické marže
0 - 6 0.4% 1:250 1:100 1:100 1%
6 - 13 2% 1:50 1:50 2%
13+ 100% 1:1 1:1 100%

Příklad č. 4: Client zobchoduje 15 lotů BTCUSD za otevírací cenu 50.000 USD, se základní měnovou účtu USD a s pákou na účtu ve výši 1:100.

Loty Procento dynamické marže Aktuální použitá marže
6 1% Loty * velikost kontraktu * otevírací cena * procento marže = 6 * 1 * 50.000 * 1 % = 3.000 USD
7 2% Loty * velikost kontraktu * otevírací cena * procento marže = 7 * 1 * 50.000 * 2 % = 7.000 USD
2 100% Loty * velikost kontraktu * otevírací cena * procento marže = 2 * 1 * 50.000 * 100 % = 100.000 USD
Celková marže = 110.000 USD

Marže pro CFD na hotovostní a futures indexy

U XM se páka na CFD hotovostních a futures indexů přizpůsobuje automaticky. Páka bude v takových případech nejnižší pákou mezi (i) pákou vašeho obchodního účtu a (ii) pákou konkrétního CFD symbolu.

Upozorňujeme, že výpočet marže se provádí pro každý obchodovaný instrument. Pokud má tedy klient otevřené pozice na více instrumentech, marže se počítá pro každou pozici zvlášť.

Na příkladech níže zjistíte způsob výpočtu dynamické marže pro CFD na hotovostní a futures indexy. Nezapomeňte, že údaje jsou pouze ilustrativní a neměly by se používat pro provádění obchodních výpočtů.

Požadovaná marže pro CFD na hotovostní a futures indexy = [loty*velikost kontraktu*cena otevření] / nižší hodnota (páka účtu nebo páka symbolu)]

Jak vyplývá z výše uvedeného vzorce, páka pozice je ta nejnižší hodnota mezi pákou účtu a pákou konkrétního symbolu.

Příklad 1: Klient obchoduje 10 lotů US30Cash za počáteční cenu 34.500 USD, se základní měnou účtu USD a pákou na účtu 1:200. Páka symbolu pro US30Cash je však 500.

Požadovaná marže pro US30Cash pozici (příklad 1) = (10*1*34.500) / 200 = 1.725 $

Příklad 2: Klient obchoduje 15 lotů US30Cash za počáteční cenu 34.500 USD, se základní měnou účtu USD a pákou na účtu 1:888. Páka symbolu pro US30Cash je však 500.

Požadovaná marže pro US30Cash pozici (příklad 2) = (15*1*34.500) / 500 = 1.035 $

O páce

Použití pákového efektu znamená, že můžete obchodovat s pozicemi, které jsou větší než množství peněz ve vašem obchodním účtu. Částka páky se vyjadřuje jako poměr, například 50:1, 100:1 nebo 500:1. Za předpokladu, že máte 1000 dolarů na obchodním účtu a obchodní tiket o velikosti 500 000 USD/JPY, vaše páka se bude rovnat 500:1.

Jak je možné obchodovat s 500 krát vyšší částkou, než máte k dispozici? Na XM máte zdarma krátkodobý kreditní příspěvek kdykoli obchodujete s marží: to vám umožňuje nákup částky, která překračuje hodnotu vašeho účtu. Bez toho byste byli schopni koupit nebo prodat jen tikety za 1000 dolarů najednou.

XM bude vždy sledovat poměr páky, použitý na účtech klienta a vyhrazuje si právo provést změny a změnit poměr páky (tj. snížit poměr páky) podle vlastního uvážení a případně bez upozornění, a/nebo na všech nebo na jakýchkoliv účtech klienta, u kterých to XM považuje za nezbytné.

XM Páka

V závislosti na typu účtu, který si u XM otevřete, máte mžonost zvolit si páku v rozpětí od 1:1 do 1000:1. Požadavky na marži se v průběhu týdne nemění, rozšiřují se však přes noc nebo o víkendech. U XM máte navíc možnost, požádat buď o zvýšení nebo snížení své zvolené páky.

Rizika páky

Díky páce můžete na jedné straně i z relativně malé počáteční investice dosáhnout značného zisku. Na druhou stranu mohou být vaše ztráty drastické, pokud neuplatníte správné řízení rizik.

To je důvod, proč XM poskytuje škálu páky, která vám pomůže zvolit si preferovanou úroveň rizika. Vzhledem k vysokému riziku zároveň nedoporučujeme obchodování v blízkosti páky ve výši 1000:1.

Monitorování marže

Na XM můžete řídit rizikové expozice sledováním využité a volné marže v reálném čase.

Použité a volné marže dohromady tvoří vaše jmění. Použitá marže odkazuje na množství peněz, které potřebujete k vložení za účelem udržení obchodu (například pokud nastavíte svůj účet na páku 100:1, marže, kterou budete muset nastavit stranou je 1 % z velikosti vašeho obchodu). Volná marže je množství peněz, které jste si nechali na obchodním účtu, a ta kolísá podle jmění vašeho účtu; můžete s ní otevřít další pozice, nebo absorbovat ztráty.

Margin call

Přestože každý klient je plně odpovědný za sledování své obchodní aktivity účtu, XM se řídí politikou margin call zaručující, že vaše maximální možné riziko nepřekračuje jmění vašeho vlastního účtu.

Jakmile vlastní kapitál vašeho účtu klesne pod 50 % marže potřebné k udržení vašich otevřených pozic, pokusíme se vás upozornit margin callem, že nemáte dostatečný vlastní kapitál k udržení otevřených pozic.

Stop-out limit

Úroveň stop-out označuje úroveň vlastního kapitálu, při které se vaše otevřené pozice automaticky uzavřou. Úrovně stop-outu je na účtu klienta dosaženo, když se kapitál na obchodním účtu rovná nebo je nižší než 20% z požadované marže.

Cookies využíváme, abychom vám nabídli tu nejlepší zkušenost s naší webovou stránkou. Přečtěte si další informace nebo si změňte vaše nastavení cookies.

Upozornění na riziko: Váš kapitál je ohrožený. Produkty s pákovým efektem nemusí být vhodné pro každého. Zvažte prosím naše Zveřejnění rizik.